Zoeken
Openingsuren burgerzaken
ma 08.30u-12.30u  
di 08.30u-12.30u 14u-18u
wo 08.30u-12.30u 14u-16u
do 08.30u-12.30u  
vr 08.30u-12.30u  

 

Contact

Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
Tel. 089 84 85 14
Fax. 089 84 85 81 

(burgerzakenatbreepuntbe)

Mail ons ...

Rijbewijs

Wie een nieuw rijbewijs wil kan zich aanbieden op de dienst Burgerzaken.

  • De omwisseling is (voorlopig) nog niet verplicht.
  • (De Europese richtlijn 2006/126/EG verbiedt dat een burger van de Europese Unie nog in het bezit zou zijn van een rijbewijs oud model na 2033)
  • Het nieuwe rijbewijs is 10 jaar geldig.
  • De voorwaarden om een rijbewijs te bekomen, blijven uiteraard behouden. Het nieuwe rijbewijs heeft het model van een bankkaart en zal geen chip bevatten.
  • De invoering van het nieuwe rijbewijs is het gevolg van een verplichting die Europa aan haar lidstaten oplegt. Europa streeft ernaar dat elke lidstaat een rijbewijs aflevert volgens een conform model met vastgelegde veiligheidsvoorzieningen en met een beperkte administratieve geldigheidsduur. Op die manier wil men het papieren document doen verdwijnen wat meteen ook het risico op fraude, diefstal en vervalsingen zal verkleinen.

Wat moet je doen om een nieuw rijbewijs te krijgen?

  • Je moet je aanbieden op de dienst burgerzaken met het aanvraagformulier (na slagen in het praktijkexamen) of je oud Belgisch rijbewijs of je attest van verlies/diefstal;
  • Als je liever een andere foto hebt op je rijbewijs dan op je EIK, dan moet je nog 1 pasfoto meenemen. Zoniet, dan gebruiken we de foto van je EIK.
  • 24 euro (contant of bancontact)
  • De levertijd van het nieuwe rijbewijs zal ongeveer een 4-tal werkdagen in beslag nemen.(Wij kunnen bijgevolg geen rijbewijzen onmiddellijk bij aanvraag meer meegeven).

 

Iedereen die een motorvoertuig wenst te besturen dient in het bezit te zijn van een rijbewijs, of een voorlopig rijbewijs.

Daarnaast kan men op de dienst burgerzaken o.a. ook terecht voor:

 

Mag je met je Belgisch rijbewijs in het buitenland rijden?

Je mag in heel de Europese Unie en de hele Europese Economische Ruimte met een Belgisch rijbewijs rijden. Bovendien is het Belgische rijbewijs in heel wat andere landen erkend. Voor landen waar ons Europees rijbewijs niet erkend is, moet een internationaal rijbewijs aangevraagd worden. Een internationaal rijbewijs kan je bij de gemeentelijke diensten krijgen.


Belgisch rijbewijs, een probleem?
We reizen, maken uitstappen en werken in een ander land, dus rijden we ook wel eens in een ander land. Maar heel wat 55-plussers beschikken over een verouderd Belgisch rijbewijs (van voor 1989). Dat kan problemen opleveren. Niet zozeer omdat dat oude rijbewijs niet langer geldig is. Wel omdat de foto op het rijbewijs bv. niet meer op jou lijkt of te oud is.

Stel, je reist met de wagen. In Frankrijk doet de politie je stoppen. Een wegcontrole: identiteitskaart, verzekeringspapieren en rijbewijs. Groot is de verbazing als de Franse politie je een boete geeft. Je beschikt toch over alle papieren? Inderdaad, maar je rijbewijs wordt niet langer erkend. Ondanks het feit dat je volgens de Belgische en Europese normen volledig in orde bent en dus over een geldig rijbewijs beschikt, krijg je een boete omdat de plaatselijke politie het niet langer als geldig beschouwt. Dit is deels te wijten aan een gebrek aan Europese overeenstemming waardoor er heel wat misverstanden ontstaan en mensen vaak onterecht beboet worden. Maar op die momenten kan je haast niet anders dan betalen als je je reis alsnog verder wil zetten. Heb je zo’n voorval meegemaakt, dan kan je het eventueel melden bij de Directie Rijbewijzen of bij je gemeentebestuur. Om dergelijke problemen te vermijden doe je er dus goed aan om je rijbewijs van voor 1989 te hernieuwen als je vaak naar het buitenland reist.

Bent je verplicht je oud rijbewijs in te ruilen voor een nieuw rijbewijs naar Europees model?
Voor alle duidelijkheid de oude Belgische rijbewijzen blijven geldig. Je kan je rijbewijs inruilen als je dit wil. In dat geval ontvang je een rijbewijs naar Europees model met dezelfde categorieën als op je oude rijbewijs.

Rijbewijs naar Europees model aanvragen?
Je meldt je aan bij de dienst Burgerzaken in het stadhuis. Je moet je oud rijbewijs inleveren. De kostprijs is 24 euro.

Meer info?
Op www.mobielvlaanderen.be of bij de Federale Overheid:
FOD Mobiliteit en Vervoer
Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Directie Rijbewijs – D2
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
02 277 38 53
vragen@mobilit.fgov.be
www.mobilit.fgov.be